Kategóriás képzés

Kategóriák

Tanfolyamdíj

Vizsga díj

Összesen

A 1 kategória Motor

190.000 Ft

   43.500 Ft

   233.500 Ft

A kategória  Motor

260.000 Ft

   43.500 Ft

   303.500 Ft

B kategória személygépkocsi

285.000 Ft

   15.600 Ft

   300.600 Ft

C kategória Tehergépkocsi

420.000 Ft

   65.200 Ft

   485.200 Ft

C+E kategória nehézpótkocsi vezető

285.000 Ft

   54.700 Ft

  339.700 Ft

B+E kategória Személygépkocsi+ pótkocsi

220.000 Ft

   65.200 Ft

  285.200 Ft

D kategória Autóbusz vezető

590.000 Ft

   48.000 Ft

  638.000 Ft

 

Tájékoztató Vállalási feltételek

Nyilv.sz.: 05-0137-05 1.

Képző szerv neve: GÖMBICZ GYULA OKTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓ KFT

Címe: 3532 Miskolc Zielinszky Szilárd u. 7.

Tel.: 20-391-0808

e-mail: gombiczkft@gmail.com

web: gombiczkft.hu

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Cégbírósági bejegyzési száma: 05-09-010679 4.

Iskolavezető: Gömbicz Gyula (ny.sz.: 10445)

Ügyfélszolgálat címe: 3527 Miskolc Zielinszky Szilárd u. 7.

Tel.: 20-391-0808

Ügyfélfogadás időpontja: Szerda : 08:00 – 16:00 -ig.

Telephelyek címe: 3532 Miskolc Gyula u. .2

Tanfolyamra történő felvétel módja: Személyesen lehet beiratkozni az autósiskola ügyfélfogadó irodában ügyfélfogadási időben, Szükséges hozzá: személyi igazolvány, lakcímkártya, beiratkozáskor a meghirdetett helyen és időpontban.

Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:

Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1. csoport),(EÜ. 2. csoport) melyet orvos állít ki, ha van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata is elegendő.

A 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet, vagy kíván vezetni, valamint, akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.

Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:

 •  "B" Személygépkocsi vezető I. csop. orvosi alkalmassági igazolás,
 • "B+E" Személygépkocsi + pót I. csop. orvosi alkalmassági igazolás,
 • "C" Tehergépkocsi-vezető II. csop. orvosi alkalmassági igazolás,
 • "C+E" Nehézpótkocsi - vezető II. csop. orvosi alkalmassági igazolás,
 • "D" Autóbusz-vezető II. csop. orvosi alkalmassági igazolás,
 • 'A'  motorkerékpár vezető I. csop. orvosi alkalmassági igazolás,
 • 'A1' motorkerékpár vezető I. csop. orvosi alkalmassági igazolás, (Az igazolást az orvos 3500-7200 Ft ellenében állítja ki. )

Amennyiben a jelölt érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, orvosi alkalmassági vizsgálaton nem kell részt vennie, hanem vezetői engedélyének fénymásolatát irodánkban le kell adni.

Oktatási helyszínek: A forgalmi oktatás váltási helyei: Miskolc, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

Elméleti oktatás helye:

 • 3527 Miskolc Zielinszky Szilárd u. 7.
 • 3532 Miskolc Gyula út 2

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” oktatóterem helye: 3532 Miskolc Gyula út 2.

Gyakorlópálya tanpálya címe: 3527 Miskolc József Attila út 70.

Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:

„B” kategória Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni,

 • a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik, (A közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, eredeti okmányt be kell mutatni!)
 • érvényes orvosi alkalmassági igazolás.
 • Legalább 16 és ½ életév betöltése,
 • Írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.
 • Kitöltött jelentkezési lap,
 • Érvényes vezetői engedély esetén, a vezetői engedély fénymásolata,
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1 csoport), melyet a háziorvos állít ki, Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát irodánkban kell bemutatni,
 • Külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása,
 • 18. életévét be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A vizsgára bocsátás feltételei:
 • 16 és 3/4 életév betöltése
 • A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon Az elméleti tanórák időtartama 45 perc
 • vizsgadíj befizetése

Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Gyakorlati vizsgát csak a 17. életév betöltése után tehet. Gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (580 km) teljesítése után tehet, A vizsga időpontjában is megfelel az előírt közlekedésbiztonsági és egészségügyi feltételnek.

Tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tanórák, és gyakorlati tanórák:

 • Közlekedési ismeretek 20 óra:
 • Alapoktatás 9 óra
 • Vezetéselmélet 4 óra

Városi vezetés 14 óra

Szerkezeti és üzemeletetési ism. 4 óra

Országúti vezetés 4 óra

Éjszakai vezetés 2 óra

Forgalmi vizsga 60 perc összesen: 28 óra

Összesen: 30 óra

Kötelezően előírt menettávolság 580 km

A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10 perc szünet. (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el.)

A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes.

Gyakorlati vezetésre a sikeres elméleti vizsgát követően kerülhet sor.

Személyazonosság igazolásának feltétele: személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, kártya formátumú vezetői engedély.

Választható járművek a gyakorlati képzésben:

Suzuki (Ignis,Swift )

Személygépkocsi nehézpótkocsival (BE kategória):  „B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból (750kg megengedett össztömegnél nagyobb) álló járműszerelvény vezetésekor, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege meghaladja a 3500 kg-ot.

Tanfolyamra jelentkezés feltételei: tanfolyamra az vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb. az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés első tandíj részlet befizetése a vezetői engedély nem minősül kezdőnek.

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • orvosi alkalmasságról szóló igazolás (I. csop.)
 • a jelentkező írni, olvasni tud és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
 • érvényes „B” kategóriás jogosítvány, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként)
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
 • elméleti vizsga idejére betöltötte a 17 és ¾ életévét gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 18. életévét
 • gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (16) levezetése, illetve az előírt menettávolság (192 km) teljesítése után tehet.

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • 17 és 3/4 életév betöltése
 • A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
 • Az elméleti tanórák időtartama 45 perc
 • vizsgadíj befizetése

Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette,
 • Betöltött 18. életév után,
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett,
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette,
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek,
 • gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám ( 16 ) levezetése, illetve az előírt menettávolság ( 192 km) teljesítése után tehet.

Tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tanórák: Közlekedési ismeretek 6 óra, Alapoktatás 6 óra, Vezetéselmélet 4 óra, Városi vezetés 4 óra, Szerkezeti és üzemeletetési ism. 

Gyakorlati tanórák: 4 óra Országúti vezetés, 4 óra Munkavédelem, 4 óra Hegyvidék, 2 óra Biztonsági üzemeltetés, 4 óra

Forgalmi vizsga 50 perc összesen: 22óra Összesen: 17 óra Kötelezően előírt menettávolság 192 km

A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10 perc szünet. (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el.)

A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes.

Gyakorlati vezetésre a sikeres elméleti vizsgát követően kerülhet sor. Személyazonosság igazolásának feltétele: személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, kártya formátumú vezetői engedély Választható járművek a gyakorlati képzésben: Mercedes vito + pótkocsi 11.

A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések: „B+E” kategória: Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki, üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél. Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél. Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél. Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjárműtechnikai, gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész, gépjárművezető és karbantartó. Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építőgép szerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó, mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész, kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű kezelői bizonyítvány. • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: Munkavédelmi szakképesítés: munkavédelmi szakmérnöki, munkavédelmi üzemmérnöki, felsőfokú munkavédelmi (egyetemi), munkavédelmi technikusi, középfokú munkavédelmi oklevél, a közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993 jan. 1-je után tett sikeres vizsga a „munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

„C” kategória Vezethető jármű: az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. “C” kategóriával még vezethető: C1″ alkategóriás gépkocsi , mg-i vontató könnyűpótkocsival , segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija kerti traktor , állati erővel vont jármű , 12) Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:  A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni,  orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.)  a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik ,A közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, eredeti okmányt be kell mutatni.  Legalább érvényes B kategóriás jogosítvány és a vezetői engedély fénymásolata ,érvényes „B” kategóriás vezetői engedély, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként)  Legalább 17 és 1/2 életév betöltése,  Kitöltött rendszeresített jelentkezési lap,  Külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása A vizsgára bocsátás feltételei:  17 és 3/4 életév betöltése  A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon Az elméleti tanórák időtartama 45 perc  Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.  Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki 2 évnél nem régebben szerzett- „C1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik  gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 18. életévét gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (348 km) teljesítése után tehet. Tanfolyam tantárgyai: Elméleti tanórák: Gyakorlati tanórák: Közlekedési ismeretek 25 óra Rutin 6 óra Vezetéselmélet 5 óra Rutin vizsga 15 perc Szerkezeti és üzemeletetési ism. 25 óra Városi vezetés 16 óra Munkavédelem 5 óra Országúti vezetés 4 óra Biztonsági üzemeltetés 20 óra Éjszakai vezetés 2 óra Hegyvidék 2 óra Forgalmi vizsga 60 perc összesen: 80 óra Összesen: 30 óra Kötelezően előírt menettávolság 348 km  A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10 perc szünet. (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el).  A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes. Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres rutin vizsga után kerülhet sor. Forgalmi vizsga csak sikeres biztonsági üzemeltetés vizsga esetén lehetséges FONTOS! A vezetői engedély a 326/2011 (XII.28.) kormányrendeletnek megfelelően (7. melléklet 8., 9. pontban meghatározott életév betöltéséig) kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre! Személyazonosság igazolásának feltétele: személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, kártya formátumú vezetői engedély Választható járművek a gyakorlati képzésben: MAN 14.272 , IVECO Az elméleti előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú tanfolyamban. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható. 13. A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések: „C” kategória: Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki, üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél. Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél. Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél. Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjármű technikai, gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész, gépjárművezető és karbantartó. Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építőgép szerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó, mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész, kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű kezelői bizonyítvány. • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: Munkavédelmi szakképesítés: munkavédelmi szakmérnöki, munkavédelmi üzemmérnöki, felsőfokú munkavédelmi (egyetemi), munkavédelmi technikusi, középfokú munkavédelmi oklevél, a közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993 jan. 1-je után tett sikeres vizsga a „munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból. „D ” kategória “D” kategóriával vezethető: “D1” alkategóriás autóbusz , mg-i vontató könnyűpótkocsival ,segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija ,kerti traktor állati erővel vont jármű 14)Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:  A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni,  a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik A közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, eredeti okmányt be kell mutatni.  Érvényes„B” és „C” kategóriás jogosítvány, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként) a vezetői engedély fénymásolata, orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.)  Legalább 20 és 1/2 életév betöltése,  Kitöltött, az NKH által rendszeresített jelentkezési lap,  Külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása. A vizsgára bocsátás feltételei:  20 és 3/4 életév betöltése  A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon Az elméleti tanórák időtartama 45 perc  Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.  Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 21. életévét gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (348 km) a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette után tehet  sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett  a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek FONTOS! A vezetői engedély a 326/2011 (XII.28.) kormányrendeletnek megfelelően (7. melléklet 8., 9. pontban meghatározott életév betöltéséig) kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre! gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 21. életévét gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (348 km) teljesítése után tehet . Tanfolyam tantárgyai: Elméleti tanórák: Gyakorlati tanórák: Közlekedési ismeretek 12 óra Rutin 6 óra Vezetéselmélet 4 óra Járműkezelési vizsga 20 perc Szerkezeti és üzemeletetési ism. 4 óra Városi vezetés 17 óra Biztonsági üzemeltetés 8 óra Országúti vezetés 4 óra Hegyvidéki 2 óra , Forgalmi vizsga 105 perc összesen: 28 óra Összesen: 29 óra Kötelezően előírt menettávolság 438 km  A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10 perc szünet. (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el).  A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes.  Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres rutin vizsga után kerülhet sor. Forgalmi vizsga csak sikeres biztonsági üzemeltetés vizsga esetén lehetséges. Személyazonosság igazolásának feltétele:személyi igazolvány, érvényes útlevél,lakcím kártya,kártya formátumú vezetői engedély Választható járművek a gyakorlati képzésben: EOS 200 , IKARUS 256 A hiányzás pótlásának módja: Az elméleti előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú tanfolyamban. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható. 15. A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések: „D” kategória Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél. Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél. Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél. Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjárműtechnikai, gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész, gépjárművezető és karbantartó. Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építőgép szerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó,mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész,kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész,mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű kezelői bizonyítvány. .„C+E” kategória Nehézpótkocsi “C” kategóriás vonójárművel (CE kombinált kategória) “CE” kategóriával vezethető: “B+E”, “C1+E”, “D1+E”, “D+E” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények, feltéve, hogy rendelkezik az adott vonójármű kategóriával , mg-i vontató két nehézpótkocsival , segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija , kerti traktor , állati erővel vont jármű 16)Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:  a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni  a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, eredeti okmányt be kell mutatni érvényes „B” és „C” kategóriás jogosítvány, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként) 2-es csoportú orvosi alkalmassági igazolás ,  Legalább 17 és 1/2 életév betöltése  legalább 2 éves érvényes vezetői engedély (nem kezdő vezetői engedély)  kitöltött, az NKH által rendszeresített jelentkezési lap,  külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása. A vizsgára bocsátás feltételei:  17 és 3/4 életév betöltése  a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon Az elméleti tanórák időtartama 45 perc  Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit,akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 18. életévét gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (14) levezetése, illetve az előírt menettávolság (168 km) teljesítése után tehet. Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott , a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette , 18 éves a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett , a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette , a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek FONTOS! A vezetői engedély a 326/2011 (XII.28.) kormányrendeletnek megfelelően (7. melléklet 8., 9. pontban meghatározott életév betöltéséig) kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre! Személyazonosság igazolásának feltétele:személyi igazolvány, érvényes útlevél,lakcím kártya,kártya formátumú vezetői engedély A vizsgaigazolás kiadásának feltételei: • a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása. • A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű kategóriából szereztek vezetői engedélyt mentesülnek. Felmentés alapjául szolgáló okiratot be kell mutatni. Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állat-orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek. A vezetői engedély kiadásához az utolsó sikeres vizsgát követő 3 munkanap elteltével vehető át az igazolás, a , A BAZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály. (3527 Miskolc József Attila út 20.). Tanfolyam tantárgyai: Elméleti tanórák: Gyakorlati tanórák: Közlekedési ismeretek 4 óra Rutin 6 óra Vezetéselmélet 4 óra Rutin vizsga 20 perc Szerkezeti és üzemeletetési ism. 4 óra Városi vezetés 5 óra Biztonsági üzemeltetés 8 óra Országúti vezetés 2 óra Hegyvidéki vezetés 2 óra Forgalmi vizsga 60 perc összesen: 20 óra Összesen: 15 óra Kötelezően előírt menettávolság 168 km  A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10 perc szünet. (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el).  A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes..  Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres rutin vizsga után kerülhet sor. Forgalmi vizsga csak sikeres biztonsági üzemeltetés vizsga esetén lehetséges. Választható járművek a gyakorlati képzésben: ,MAN 14.272 ,IVECO , Tandempótkocsi MÜLLER-MITTELTA „C”, „C+E”, „D” kategóriára vonatkozó külön szabályok: A 23. pont szerint kiadott vezetői engedély kizárólag a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre az alábbi életkor betöltéséit: - “C” kategória esetében: 21. év; - “C+E” kategória esetében: 21. év; - “D” kategória esetében: 24. év; 17. A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések: „C+E” kategória: Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél. Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél. Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél. Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjárműtechnikai, gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész, gépjárművezető és karbantartó. Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építőgép szerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó,mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész,kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész,mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű kezelői bizonyítvány. A tandíj befizetésének módja: 1. A tandíj az ügyfélszolgálati irodákban befizethető: készpénzben; 1. Az ügyfélfogadó irodákban számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor - 2. Az autósiskola fenntartja a képzési díj változásának jogát, melynek idejéről és mértékéről a tanulót tájékoztatja. Az óradíjak minden negyedévben meghirdetésre kerülnek és a következő negyedév kezdetéig érvényesek. Ha nem kerül sor új óradíj kihirdetésére, akkor automatikusan az előző negyedév díjszabása érvényes. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti tanfolyamdíjakat, valamint kötelező előírt minimális óraszámnak megfelelő egyösszegű gyakorlati óradíjakat nem érinti. Tilos a tanulónak készpénzt oktatójának átadni és oktatónak átvenni! .Szolgáltatást csak akkor kaphat az ügyfél, ha a tandíjrészt előre befizette. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk: A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása A sikeres forgalmi vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állat-orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) a vezetői engedély kiállítását. Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt. Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím. Az állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte magyar állampolgár esetében is feltétel. A1” kategória 18)Tanfolyamra jelentkezés feltételei: a vezetői engedély megszerzését legkorábban 15 és fél évesen lehet megkezdeni; első tandíj részlet befizetése az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés Vizsgára bocsátás feltételei: elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 16. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb; az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el; kitöltött jelentkezési lap; gyakorlati vizsgát csak a 16. életév betöltése után tehet. gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (16) levezetése, illetve az előírt menettávolság (240 km) teljesítése után tehet. a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik vizsgadíj befizetése érvényes orvosi alkalmassági igazolás. A vizsgán való részvétel feltételei: •A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány esetén egy héttel korábban) - a 8. oldalon meghatározottak szerint - igazolja a közlekedési hatóság részére. •Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. „A” kategória 19)Tanfolyamra jelentkezés feltételei: a vezetői engedély megszerzését legkorábban 23 és fél évesen lehet megkezdeni; (a vezetői engedély legalább 2 éves „A2” kategóriás jogosítvánnyal 20 éves kortól megszerezhető) első tandíj részlet befizetése az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés Vizsgára bocsátás feltételei: elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 24. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb; az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el; kitöltött jelentkezési lap; gyakorlati vizsgát csak a 24. életév betöltése után tehet. gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (26) levezetése, illetve az előírt menettávolság (390 km) teljesítése után tehet. a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik vizsgadíj befizetése érvényes orvosi alkalmassági igazolás. A vizsgán való részvétel feltételei: •A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány esetén egy héttel korábban) - a 8. oldalon meghatározottak szerint - igazolja a közlekedési hatóság részére. •Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. „A” kategória: tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések: 20)Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, aki a) „A2” alkategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett; b) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett; A motoros oktatásra vonatkozó külön rendelkezések: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM Együttes Rendelet 1. számú függelékének III. részében meghatározásra kerül a közúti közlekedésben résztvevő „vezető” fogalma: a) Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állatot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató minősül. A motorkerékpárvezetés oktatás során tehát – a szakoktató közvetlen beavatkozási lehetőségének hiánya miatt – a tanuló minősül vezetőnek, annak minden joghatásával. A Tanuló kötelezettségeinek részletezése többek között kategóriában az előírt felszerelés: Felhívjuk az „A1”, és az „A” kategóriás tanulók figyelmét, hogy a gyakorlati vezetésre és a vizsgára a Rendelet 3. melléklete által előírt öltözékben jelenjenek meg: bukósisak, szemüveg, protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorokkal), protektoros dzseki (dzsekibe illeszthető könyök- és gerincprotektorokkal), magas szárú, zárt cipő vagy csizma! .A „T” betűs megfelelő mellényt az iskola biztosítja. Igény szerint saját járművön is gyakorolhat. Ebben az esetben a nem megfelelő műszaki felszereltség miatt az esetleges balesetek bekövetkezésekor, a jármű üzembentartóját terheli, anyagi-erkölcsi felelősség. A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása, vizsgáztatása a tanuló felszerelése a többszörösen módosított 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglaltak esetleges hiánya, eltérése miatt, oktatás közbeni sérülés, nem megtartott gyakorlati órák, vizsgák esetén a képzőszerv anyagi, erkölcsi és egyéb felelősséget nem vállal. A jelentkező, illetve szülő, gondviselő a következő nyilatkozatot tudomásul veszi és aláírásával hitelesít. Nyilatkozat: A gyakorlati vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy az „AM”*, „A1”*, „A2”*, „A”* kategóriás motorkerékpár-vezetői tanfolyamon részt vettem, az előírt elméleti és gyakorlati oktatásban részesültem, a jármű vezetéséhez szükséges biztonsági előírásokat elsajátítottam. A közúti közlekedés szabályait ismerem. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott – járművezetésre vonatkozó – előírásoknak: „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok. Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a gyakorlati vizsgán a saját felelősségemre veszek részt. Kelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap ……............................................. vizsgázó aláírása „Alulírott mint ................................................ vizsgázó törvényes képviselője, a gyermekemnek a fenti „Nyilatkozat”-át, amelyet a gyakorlati vizsga előtt ír alá, érvényesnek ismerem el, az esetlegesen ebből eredő felelősséget magamra vállalom. Kelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap ...................................................szülő (törvényes képviselő) aláírása” ) A vizsgákról való hiányzás következménye, illetve a vizsgák lemondására vonatkozó szabályok A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti. Abban az esetben, amennyiben a vizsgázó az 5 napos határidőn belül – önhibáján kívüli okok miatt (pl. betegség) – tudja csak távolmaradását jelezni, úgy a kiírt vizsga időpontja után 8 napon belül orvosi igazolással ellátott kérelmet nyújthat be a közlekedési hatósághoz, akik mérlegelési jogkörben döntenek az újabb vizsgára vonatkozó vizsgadíj-mentességről. 21) A tanuló áthelyezésének módja és követelményei: Bármely hallgató a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni: Az iskolavezetőtől kikéri az áthelyező nyomtatványt („Képzési igazolás”), ezt az iskolavezető 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja (három példányban) ügyfélszolgálatán. Ezen igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma. A tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel. A fel nem használt gyakorlati tandíjat visszafizetjük. Ezt követően a hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszerv ahol az iskola vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról. Ezután már csak a befogadó iskolával kell a kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében. A tanuló áthelyezés közigazgatási eljárás keretében történik. Amennyiben a hallgató a Gömbicz Gyula Kft kívánja folytatni a jogosítvány megszerzését, tehát másik képző szervtől jelentkezik át, úgy a régi iskola által kitöltött áthelyező nyomtatvány leadásával („Képzési igazolás”) ügyfélszolgálatunkon kezdeményezheti az áthelyezési eljárás lefolytatását. 22. Az engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 06- 1/814-1818, kepzesvizsga@nfm.gov.hu, Közvetlen szakmai felügyeleti szerv, A BAZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály. (3527 Miskolc József Attila út 20.). 23 A vizsgázó jogai és kötelezettségei: A tanuló köteles beiratkozáskor a 8 általános iskolai osztály elvégzésének tényét hitelt érdemlő módon igazolni. - név, lakcím, email-cím és telefonszám változást 3 napon belül irodánkban , valamint gyakorlati szakaszban az oktatónak is bejelenteni. A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, foglalkozásról való hiányzást pótolni kell, amennyiben az meghaladja a kötelező óraszám 10%-át. A hiányzást az ügyfélszolgálati irodával egyeztetett helyszínen és időben, az elmulasztott tanórák témakörével megegyező foglalkozás(ok)on kell pótolni. Köteles az oktatási, illetve a megkötött részletfizetési szerződés díjrészletét befizetni. A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát abszolválnia kell a hallgatónak. A sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga két évig érvényes. Sikeretlen elméleti vizsga esetén a vizsgát meg kell ismételni az adott tantárgyból. Ha a vizsgázó valamelyik vizsgáját nem teljesíti a megadott időn belül, úgy az összes többi vizsgája érvényét veszti. Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsgára a közlekedési hatóság 3527 Miskolc József Attila u.20 . szám alatt, lehet jelentkezni. Ugyanitt fizetendő a pótvizsgadíj is. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanulónak PAV vizsgálaton kell részt vennie. A tanuló a képzés során oktatót, ill. gépkocsit is cserélhet az iskolavezetővel egyeztetve. A gyakorlati vezetés időpontja az oktató, és a tanuló közös megállapodásával jön létre. Lemondani, vagy megváltoztatni csak az oktatónál a vezetés megkezdése előtt legkésőbb 48 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 48 órás kötelezettségének nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti. A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra megjelenni. Hiányzás esetén az adott időben befizetett óradíjat elveszíti. Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton „További oktatási órák” rovatban igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni. Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 30 perc várakozási idő után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat természetesen nem fizet, de kártérítést sem támaszthat, viszont az oktató köteles az elmaradt órát megismételni. Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget, vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli. Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára. Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni. A képző intézmény oktatási rendjét és az oktatási eszközök használatára vonatkozó előírásokat betartja. A biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja. Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a képző jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját akadályozza. A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén ( pld. Hatósági előírások, üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak. Az autósiskola az árváltoztatás jogát fenntartja! titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyét érintő kérdésekben,Információt még a legközelebbi hozzátartozónak sem adunk ki a tanulóról, intézkedni ügyében csak személyesen vagy meghatalmazással lehet, A vezetési időt dátum és óra szerint a vezetési kartonon rögzítik, és a tanuló, valamint az oktató a tanóra kezdetén és végén aláírásával hitelesítik. Amennyiben az oktató (betegség) vagy az oktatójármű oktatásra alkalmatlan állapotba kerül (meghibásodás, töréskár), az oktató köteles a tanulót haladéktalanul telefonon vagy személyesen értesíteni. Az értesítéstől számított 1 órán belül a tanuló köteles nyilatkozni arról, ha másik oktató vagy oktatójárművet kíván,((betegség ,meghibásodás,töréskár ) de: az iskola nem köteles sem oktatót sem autót biztosítani 24 Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni.A gyakorlati vizsgák ideje – a díjfizetés szempontjából – tanórának minősül! A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni. , A vizsgadíjakat a BAZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály. (3527 Miskolc József Attila út 20.).részére a tanuló fizeti be . 25. A közúti elsősegélynyújtó tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos információk Az autósiskola által szervezett közúti elsősegélynyújtó tanfolyamra az ügyfélszolgálatokon személyesen, vagy telefonon lehet jelentkezni, a vizsgadíj befizetését követően a vizsgára lehet jelentkezni Közúti elsősegélynyújtó vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervez. · A tanfolyam díja: 9.100 Ft (a tanfolyam helyszínén fizetendő)· Vizsgadíj: 7.900 Ft (a Magyar Vöröskereszt által kiadott csekken fizetendő). A Magyar Vöröskereszt számlájára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év elteltével elévül, ezután vizsgázni csak a mindenkor aktuális vizsgadíj újbóli befizetése után lehet. 26. A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges: a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező –magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi. 27. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:  Sikeres vizsgáit követően a vizsgabizottság kiadja az erről szóló igazolást és tájékoztatót, a vezetői engedély kiadására irányuló eljárás menetéről, amit az okmányirodában intézhet. 4 000-Ft. illeték befizetése mellet és postán megkapja vezetői engedélyét.  Az első vezetői engedély 2 évig kezdő jogosítványnak minősül.  A vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.  Tájékoztatjuk, a PÁV alkalmazásának lehetőségéről. 33 A vizsgázó jogai és kötelezettségei: A tanuló köteles beiratkozáskor hitelt érdemlő módon igazolni - név, lakcím, email-cím és telefonszám változást 3 napon belül irodánkban , valamint gyakorlati szakaszban az oktatónak is bejelenteni. A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, foglalkozásról való hiányzást pótolni kell. A hiányzást az ügyfélszolgálati irodával egyeztetett helyszínen és időben, az elmulasztott tanórák témakörével megegyező foglalkozás(ok)on kell pótolni. Köteles az oktatási, illetve a megkötött részletfizetési szerződés díjrészletét befizetni. A képző intézmény oktatási rendjét és az oktatási eszközök használatára vonatkozó előírásokat betartja. A biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja. Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a képző jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját akadályozza. A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén ( pld. Hatósági előírások, üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak. Az autósiskola az árváltoztatás jogát fenntartja! titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyét érintő kérdésekben,Információt még a legközelebbi hozzátartozónak sem adunk ki a tanulóról, intézkedni ügyében csak személyesen vagy meghatalmazással lehet, A vezetési időt dátum és óra szerint a vezetési kartonon rögzítik, és a tanuló, valamint az oktató a tanóra kezdetén és végén aláírásával hitelesítik. Amennyiben az oktató (betegség) vagy az oktatójármű oktatásra alkalmatlan állapotba kerül (meghibásodás, töréskár), az oktató köteles a tanulót haladéktalanul telefonon vagy személyesen értesíteni. Az értesítéstől számított 1 órán belül a tanuló köteles nyilatkozni arról, ha másik oktató vagy oktatójárművet kíván,((betegség ,meghibásodás,töréskár ) de: az iskola nem köteles sem oktatót sem autót biztosítani 34 A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:  A vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.  Tájékoztatjuk, a PÁV alkalmazásának lehetőségéről. 35. A TANFOLYAMRÓL KIZÁRÁS 2. Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. 3. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. 4. A tanfolyami képzését egyoldalúan megszakítja és többszöri felszólítás után - az első felszólítástól számított 1 hónap elteltével - sem jelentkezik. 5. A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet! 36. Képzőszerv jogai kötelességei: A képző szerv kötelességei: - a képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfelet a vállalási feltételekről, - a vállalási feltételekben meghatározottakat betartani, - tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni, - az előírt nyilvántartásokban és okmányokban szereplő adatok kezelése - egyeztetni az ügyfelekkel az elméleti és gyakorlati foglalkozások időpontjait, - a tanfolyam elvégzéséről számlát adni, - munkavédelmi és közlekedésbiztonsági előírásokat megkövetelni - az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani, - a tanuló által szóban vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni, - a tanuló kérése esetén a teljes lekötött oktatási időben rendelkezésre állni, - írásbeli kérésére a képzést megszakítani és másik képző szerv felé az igazolásokat kiadni, - a képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban előírtakat betartani. Információt még a legközelebbi hozzátartozónak sem adunk ki a tanulóról, intézkedni ügyében csak személyesen vagy meghatalmazással lehet. Miskolc, 2018.október 01 Gömbicz Gyula iskolavezető